„Zobaczyć świat w ziarenku piasku, Niebiosa w jednym kwiecie z lasu.
W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar, W godzinie nieskończoność czasu.”

William Blake

Nasze Przedszkole :

Jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym, z rodzinną atmosferą, wyposażonym przede wszystkim w zabawki z naturalnych materiałów (drewno, tkaniny, materiał przyrodniczy) co tworzy przytulny i ciepły klimat.
Nastawione jest na współpracę z rodzicami każdego dziecka, by wykorzystać każdą możliwość rozwoju i doskonalenia placówki, traktuje każde dziecko, w tym dziecko z niepełnosprawnościami, i jego rodzinę indywidulanie, starając się wychodzić  naprzeciw ich potrzebom. Działamy w oparciu o zasady wypracowane przez pedagogikę Rudolfa Steinera i Marię Montessori- a najważniejsze spośród nich to:

 • Grupy mieszane wiekowo - dające możliwość rozwoju na każdym etapie wieku dziecka z uwzględnieniem jego możliwości, w grupie o strukturze podobnej do rodzinnej. Dzięki temu dziecko szybciej osiąga samodzielność, staje się odpowiedzialny za siebie i swoich młodszych (i starszych) kolegów. Grupa mieszana wiekowo, pozwala w naturalny sposób kształtować postawę opiekuńczości, troskliwości i tolerancji dla inności. Ponadto grupa mieszana wiekowo, pozwala budować relacje oparte na wzajemnej współpracy i akceptacji a nie rywalizacji.
 • Rytm i powtarzalność - działalność przedszkola oparta jest o rytmy: dzienny, tygodniowy, pór roku, świąt i uroczystości. Dziecko w wieku przedszkolnym potrzebuje stałości i powtarzalności by czuć się bezpiecznym a jego naturalną cechą jest nauka przez naśladownictwo. Dzięki rytmom wprowadzonym w przedszkolu każde dziecko skupia się na własnym rozwoju i zaspakajaniu swoich potrzeb. Poczucie bezpieczeństwa umożliwia mu otwarcie się na zdobywanie nowych doświadczeń. Ponadto rytm i powtarzalność oraz ograniczenie bodźców pozwala dziecku w spokoju skupić się na tym co dla niego najważniejsze.
 • Swobodna zabawa – zabawa jest naturalna czynnością dzieci w wieku przedszkolnym, podczas zabaw dziecko zdobywa nowe umiejętności, doskonali kompetencje społeczne, rozwija wyobraźnię i kreatywność. Maria Montessori mówiła „Dawać tyle ile to możliwe, a ograniczać tyle ile to konieczne”- trzymając się tej zasady umożliwia się dzieciom korzystania ze swobody nie tylko podczas zabaw, ale również podczas zajęć edukacyjnych- gdzie dziecko ma możliwość np. swobody w wyborze tematu pracy. Zabawa jest niezwykle ważną formą nauki. „Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy” (Antoni Kępiński). Dziecko bawiąc się jest człowiekiem aktywnym, sam podejmuje decyzje i uczy się ponosić konsekwencje tych decyzji.
 • Kontakt z przyrodą – dziecko już od najmłodszych lat lubi i łaknie kontaktu z przyrodą, świat przyrody jest dla dziecka czymś fascynującym, czymś co nieustannie można odkrywać na nowo, a jednocześnie daje dziecku poczucie bliskości i bezpieczeństwa. Kontakt z przyrodą pozwala stymulować wszechstronny rozwój dziecka począwszy do rozwoju fizycznego poprzez rozwój poznawczy aż do rozwoju społecznego i emocjonalnego.
 • Naturalne otoczenie i przystosowane do dzieci materiały, które są im dostępne – w wyposażeniu przedszkola unikamy przedmiotów wykonanych ze sztucznych materiałów (jak np. plastik), zabawki, meble i inne przedmioty są wykonane głównie z drewna, tkanin, wykorzystujemy również dary przyrody jak kamienie, żołędzie, kasztany, muszle… Tak zorganizowana przestrzeń jest dostępna dla dzieci w najwyższym możliwym stopniu.
 • Budujemy własne tradycje w powiązaniu ze świętami ogólnopolskimi jak i regionalnymi, a kalendarz naszych świąt obejmuje:
  • Święto pieczonego ziemniaka
  • Święto Michała Archanioła
  • Święto Marcinowe
  • Uroczyste rozpoczęcie adwentu (spirala adwentowa)
  • Mikołajki
  • Spotkanie wigilijne
  • Dzień Babci i Dziadka
  • Bal karnawałowy
  • Powitanie wiosny
  • Wielkanocny Zajączek
  • Dzień Mamy i Taty
  • Dzień Dziecka
  • Święto lata
  • Uroczyste pożegnanie z przedszkolem
  • Urodziny każdego dziecka

stopkaa1


Adres:

Niepubliczne Przedszkole Zacisze
ul. Siewna 97, 10-830 Olsztyn

Telefon:
537-905-946

E-mail:
zacisze.olsztyn@wp.pl

fb2


Nasi partnerzy:

nasi_partnerzy